Ny belægning fjerner støj i Carlsro

27-08-2010

Dansk Almennyttigt Boligselskab, 27. august 2010

Forbedret livskvalitet for beboerne som var plaget af støj fra færdsel på altangangene.

En aften inspektør i DAB, Ebbe Madsen, lå i sit soveværelse i Carlsro, undrede han sig pludselig. Hvad var det? Hvor var alle lydene af overboernes trin på altangangen...

 

– Det har forbedret vores livskvalitet rigtig meget, fortæller Ebbe Madsen. Når vi som inspektører snakker om indeklima, handler det jo ofte om skimmelsvamp og udluftning. Men vi skal huske, at støjdæmpende foranstaltninger også kan hjælpe rigtig meget på indeklimaet.

Læs hele artiklen