PU Gummifliser som scenegulv Den eneste ene musical

Musicalen ”Den Eneste Ene”, Forum, København

PU Gummifliser som scenegulv


Scenegulvet er principielt den vigtigste rekvisit i musicalen. Gummifliserne udgør her en dekorativ, farvestrålende gulvflade, der skifter farve og karakter i takt med belysningen. Udover de visuelle egenskaber har det været vigtigt at sikre en blød, skridsikker og dansevenlig overflade for dansere og aktører - hvilket til fulde er lykkedes.